torsdag 19 december 2013

God Jul och Gott Nytt År!

God Jul och Gott Nytt År önskar Lärande IKT!  Leena, Martin, Mats & Per

Klicka på play


fredag 13 december 2013

Informationssäkerhetsskolan ISA

ISA har tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att ge lärare stöd i arbetet med att uppfylla målen om säker informationshantering enligt Lgr11. Syftet med webbutbildningen ISA är att höja elevernas medvetenhet om säker informationshantering och det egna beteendet.

ISA innehåller filmer, scenarier och en lärarhandledning. Utbildningen är indelad i sex avsnitt som tar upp: viktig information, risker, skydda information, sprida information på internet, vem är vem på internet, och sant och falskt på internet.  Utbildningen är helt kostnadsfri och kräver inga förkunskaper.  

Mer information och länk till webbutbildningen ISA:
Informationssäkerhetsskolan ISA